Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện lần thứ nhất
Lượt xem: 184
Ngày 11/6, HĐND huyện Hà Quảng đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất năm 2021, bằng hình thức trực tuyến.

 

Đồng chí Hoàng Văn Bảo, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện lần thứ nhất năm 2021

Trong 5 tháng đầu năm thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND theo chức năng nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện thành công kỳ họp thứ 5 chuyên đề và ban hành 3 nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử, điều chỉnh bổ sung kết quả đầu tư công và nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu kết hoạch phát triển KT - XH năm 2021; công tác giám sát được thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, trong đó đã chủ yếu tập trung vào các vấn đề giám sát trong phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng. Trong đó các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát chuyên đề được 6 cuộc trên các lĩnh vực xây dựng, chế độ chính sách, đầu tư công… Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết 3 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và tiếp 6 lượt công dân phản ánh về lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, luân chuyển cán bộ, tổ chức tiếp xúc cử tri để tạo điều kiện cho 53 ứng viên được thông qua tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của bản thân với 1.020 đại biểu cử tri tham gia, đồng thời tiếp thu 102 lượt ý kiến kiến nghị, trong đó có 37 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được xem xét giải quyết, các ý còn lại đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp gửi UBND huyện và các phòng ban chuyên môn xem xét giải quyết; các tổ địa biểu HĐND thường xuyên tuyên truyền vận động cử tri nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…
Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới HĐND huyện sẽ tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất và các kỳ họp thường lệ năm 2021 nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND huyện và xã; tiếp tục phối hợp với UBND cùng cấp, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo luật định. Tăng cường các hoạt động thường xuyên giám sát, đôn đốc UBND huyện, các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 theo nghị quyết đã ban hành, tham gia vào công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho gia súc và dịch Covid -19, đánh giá xếp loại đại biểu HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các ban HĐND các xã, thị trấn năm 2021.
Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện.
hội nghị cũng giành nhiều thời gian thảo luận về công tác chuẩn bị cho chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/6 tới và các vấn đề khác có liên quan.
Thế Hậu - Đàm Ngôi (Trung tâm VH&TT Hà Quảng)