Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội nghị
Lượt xem: 39
Ngày 5 tháng 4 năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Cần Yên Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) xã Cần Yên giao đoạn 2017 – 2024.
anh tin bai

Thành phần tham dự:

- Giám đốc dự án, Hội Nông dân tỉnh, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các ban ngành đoàn thể và các trưởng nhóm của các nhóm trên đian bàn xã. 

anh tin bai
anh tin bai