Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Quyết định công bố tách chi bộ
Lượt xem: 33
Ngày 28 tháng 3 năm 2024 Ban thường vụ đảng ủy xã Cần Yên đã công bố Quyết định thành lập chi bộ Quân sự xã, chi bộ trạm y tế xã nhiệm kỳ 2022 – 2025.
anh tin bai

Thành phần:

- Lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy.

- Thủ trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện.

- Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thượng vụ Đảng ủy xã.

- Các đồng chí đảng viên quân sự xã.

- các đồng chí đảng viên chi bộ tram y tế xã.

anh tin bai

Các chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã, trạm y tế xã thực hiện tốt các chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác phòng, chống các dịch bện có thể xảy ra.