Kế hoạch Thực hiện công tác trẻ em năm 2024 trên địa bàn xã Cần Yên
Số ký hiệu văn bản 42 /KH-UBND
Ngày ban hành 26/04/2024
Ngày hiệu lực 26/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện công tác trẻ em năm 2024 trên địa bàn xã Cần Yên
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRẺ EM NĂM 2024.pdf
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/KH-UBND 24/05/2024 Kế hoạch Nâng cao hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Xã Cần Yên năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
50 /KH –BCĐ 22/05/2024 kế hoạch Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/KH - BKTXH 21/05/2024 Kế hoạch giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xóm Lũng Chi năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
42 /UBND-BCĐ 17/05/2024 Công văn tổ chức lấy ý kiến triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Lượt xem: 0
Tải về 0
38/ UBND -VHXH 16/05/2024 V/v tuyên truyền các hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
131/BC -UBND 16/05/2024 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện về phát triển dịch vụ, du lịch trong 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
35 /UBND-TP 13/05/2024 Về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số xã Cần Yên năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
27/KH-MTTQ -BTT 10/05/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
123/BC-UBND 09/05/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
48 /KH -UBND 09/05/2024 Kế hoạch Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trong phạm vi địa giới hành chính xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234